Kompostéry

Technické služby Otrokovice s.r.o. poskytují komplexní komunální služby zejména pro město Otrokovice a pro další zákazníky z řad obcí, firem a občanů v přilehlém regionu.

Pro podporu třídění odpadů a omezení jejich ukládání na skládku jsme v rámci programu „Kompostéry pro občany města Otrokovice“ pořídili 1100 kompostérů o objemu 600 l a 1000 l. Na tuto akci se nám podařilo získat dotaci z Operačního programu Životní prostředí, díky čemuž je můžeme občanům poskytnout zdarma.

Základní informace pro poskytování kompostérů:

  • Žadatel musí mít trvalý pobyt na území města Otrokovice a být majitelem či uživatelem rodinného domu nebo zahrady na území města Otrokovice
  • Žadateli bude kompostér zapůjčen do bezplatného užívání na základě smlouvy o výpůjčce – viz příloha. Při podpisu smlouvy se žadatel prokáže občanským průkazem.
  • Kompostéry budou vydávány v areálu Technických služeb Otrokovice s.r.o., ul. K. Čapka 1256.
  • Kompostér váží cca 20 kg a lze jej převézt v zavazadlovém prostoru osobního automobilu.
  • Další informace sdělí paní Orlová, tel. 577 922 329, tso@tsotrokovice.cz

Fotogalerie