Komunální odpad

Rozhodujícím úkolem tohoto úseku je provoz systému nakládání s komunálním odpadem na území města Otrokovice. Komplexní servis v odpadovém hospodářství poskytuje rovněž obcím, organizacím a podnikatelským subjektům.

Zajišťujeme tyto služby

  • svoz a odstranění odpadů z nádob 110 – 1100 litrů
  • svoz a zpracování zhodnotitelných odpadů (papír, sklo, plasty)
  • odvoz objemných a stavebních odpadů ve velkokapacitních kontejnerech 3-10 m³
  • svoz a odstranění nebezpečných odpadů
  • zpracování organických odpadů v kompostárně
  • zpracování zhodnotitelných odpadů v třídírně
  • recyklace stavebních odpadů (cihla, beton), prodej recyklátů
  • provozování sběrných dvorů
  • prodej a pronájem odpadových nádob a kontejnerů
  • poradenská činnost, vedení evidence odpadů

Fotogalerie